Direk Üst Montajı yapan ekibimiz.Erzincan Enerji Hakil HattıKaraman Sulama Projesi – Enerji Nakil Hatları ve Trafo MerkezleriArtvin – HES Şalt Sahası
elektrik iletim ikon

Etisan yüksek ve orta gerilim 15,8 kv – 380 kv aralığında enerji nakil hatları projeleri gerçekleştirmektedir. Elektrik iletimi projelerinde planlama ve tasarımdan başlayarak enerjilendirme, işletmeye alma ve kabul işlemlerine kadar tüm adımları deneyimli insan kaynaklarımız ile tamamlamaktayız.

Elektrik dağıtım ikon

Köy şebekelerinden anakent şebekelerine kadar her ihtiyaca cevap verebilecek elektrik dağıtım sistemleri kuruyoruz. Mevcut sistemin yenilenmesi, iyileştirilmesi ya da yeni sistemlerin tasarlanıp kurulması projelerini gerçekleştiriyoruz.

Elektrik üretim

Enerji üretimi konusunda HES projelerimiz ve çeşitli ortaklıklarımız devam etmekte. Uzun yıllardır sürdürdüğümüz iletim ve dağıtım işlerimize üretimi de ekledik. Santrallerde enerjinin üretilmesinden evlerde tüketilmesine kadar elektriğin tüm alanlarında faaliyet gösteriyoruz.

Amacımız; müşterilerimiz, yatırımcılarımız ,ülkemiz ve insanımız için, enerji iletimi, dağıtımı, üretimi, servisleri ve planlamasında üstün nitelikli ve devamlı değerler yaratmak.

Şirketimizi, bizi diğerlerinden ayıran ve yaptığımız işlerde bize yol gösteren değerlerimiz üzerine kurduk. Çok basit ilkeler ile ancak bu ilkelerden sapmadan iş yapıyoruz.

1975 yılından bu yana birçok projeyi başarı ile tamamladık. Türkiye’de enerji sektöründe iş bitirmesi en yüksek firmalardan biriyiz