Elektrik Dağıtım

Elektriğin tüketicisi ile buluşmasından önceki son noktada basit havai dağıtımı hatlarından akıllı kent şebekelerine kadar geniş bir yelpazede hizmet veriyoruz.

Etisan enerji olarak elektrik dağıtımında standartların üstünde bir iş anlayışı ile müşterilerimize verimli, kaliteli, operasyonel masrafların minimuma indirildiği anahtar teslim ekonomik çözümler üretiyoruz.

Elektrik dağıtım konusunda verdiğimiz hizmetler;

Elektrik dağıtım Şebekeleri Projeleri

Yeraltı elektrik dağıtımı şebekeleri

Havai elektrik dağıtım hatları

Trafo Merkezleri

Abone / Tüketici bağlantıları

Yeraltı Elektrik Dağıtım Şebekeleri

Yeraltı Elektrik Dağıtım Şebekeleri